Σύγχρονα θέματα
"περιβάλλον"


Από τα 10 + 1 κείμενα του Βασίλη Κουτσάκου (Αρχιτέκτονα – Πολεοδόμου)
πήραμε ορισμένα και τα δημοσιεύουμε.
Η έκδοση αυτή είναι αφιερωμένη στα παιδιά του, Ειρήνη και Αλέξη
Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του προς την ιστοσελίδα μας

 

το εξώφυλλο της έκδοσης
  
      αριθμός επισκεπτών