Εκδήλωση προς τιμή του Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16 Μαρτίου 2014 στο Polis Art Cafe Photo Album No1
1-16 | 17-32 | 33-48 | 49-63
16-03-~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (1).JPG

167619~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (2).JPG

167617~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (3).JPG

167615~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (4).JPG

16761b~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (5).JPG

167611~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (6).JPG

16761f~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (7).JPG

16761d~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (8).JPG

167613~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (9).JPG

16-03-~2

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (10).JPG

16-03-~3

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (11).JPG

16-03-~4

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (12).JPG

1692fe~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (13).JPG

1696fe~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (14).JPG

169afe~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (15).JPG

169efe~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (16).JPG

 

| 2/4/2014