Εκδήλωση προς τιμή του Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16 Μαρτίου 2014 στο Polis Art Cafe Photo Album No1
1-16 | 17-32 | 33-48 | 49-63
1692f2~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (33).JPG

1696f2~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (34).JPG

169af2~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (35).JPG

169ef2~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (36).JPG

169203~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (37).JPG

169603~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (38).JPG

169a03~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (39).JPG

16a6e8~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (40).JPG

16aae8~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (41).JPG

16aee8~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (42).JPG

16a2f8~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (43).JPG

16a6f8~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (44).JPG

16aaf8~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (45).JPG

16aef8~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (46).JPG

16a209~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (47).JPG

16a609~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (48).JPG

 

| 2/4/2014