Εκδήλωση προς τιμή του Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16 Μαρτίου 2014 στο Polis Art Cafe Photo Album No1
1-16 | 17-32 | 33-48 | 49-63
16920f~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (17).JPG

16960f~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (18).JPG

169a0f~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (19).JPG

1696e4~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (20).JPG

169ae4~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (21).JPG

169ee4~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (22).JPG

1692f4~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (23).JPG

1696f4~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (24).JPG

169af4~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (25).JPG

169ef4~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (26).JPG

169205~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (27).JPG

16960d~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (28).JPG

169a0d~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (29).JPG

1696e2~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (30).JPG

169ae2~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (31).JPG

169ee2~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (32).JPG

 

| 2/4/2014