Εκδήλωση προς τιμή του Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16 Μαρτίου 2014 στο Polis Art Cafe Photo Album No1
1-16 | 17-32 | 33-48 | 49-63
16aa09~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (49).JPG

16a6e6~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (50).JPG

16aae6~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (51).JPG

16aee6~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (52).JPG

16a2f6~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (53).JPG

16a6f6~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (54).JPG

16aaf6~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (55).JPG

16aef6~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (56).JPG

16a207~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (57).JPG

16a607~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (58).JPG

16aa07~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (59).JPG

16a6ec~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (60).JPG

16aaec~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (61).JPG

16aeec~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (62).JPG

16a2fc~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16-03-2014 (63).JPG

 

| 2/4/2014