•               

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ           

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ              

   

  Ιωάννινα, 20.01.2014     

   

    

  Απολογισμός των Εργασιών του Δημοτικού Συμβούλιου Ιωαννιτών

   

   


     

   

                                                                                                 

     

   
          αριθμός επισκεπτών