ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

255  ποιήματα "αλφαβητικά"

 1. 27 Ιουνίου 1906, 2 μ.μ.

 2. Che fece... il gran rifiuto

 3. Darkness and Shadows

 4. Dunya Guzeli

 5. La Jeunesse Blanche

 6. Leaving Therapia

 7. More happy thou, performing Member

 8. Nous n'osons plus chanter les roses

 9. Vulnerant Omnes, Ultima Necat

 10. Άγε, ω βασιλεύ Λακεδαιμονίων

 11. Αδύνατα

 12. Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.Χ.

 13. Αιωνιότης

 14. Αλεξανδρινοί βασιλείς

 15. Αλέξανδρος Ιανναίος, και Αλεξάνδρα

 16. Αλληλουχία κατά τον Βωδελαίρον

 17. Αν μ' Ηγάπας

 18. Ανθοδέσμαι

 19. Άννα Δαλασσηνή

 20. Άννα Κομνηνή

 21. Αοιδός

 22. Απ' τες εννιά

 23. Απιστία

 24. Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου

 25. Από υαλί χρωματιστό

 26. Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον

 27. Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδω

 28. Απ'το Συρτάρι

 29. Αριστόβουλος

 30. Ας φρόντιζαν

 31. Βακχικόν

 32. Βροχή

 33. Βυζαντινός Άρχων, Εξόριστος, Στιχουργών

 34. Για Νάρθουν-

 35. Για τον Αμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610

 36. Γκρίζα

 37. Γνωρίσματα

 38. Δέησις

 39. Δημητρίου Σωτήρος (162-150 π.Χ.)

 40. Διακοπή

 41. Δυνάμωσις

 42. Δύο νέοι, 23 έως 24 ετών

 43. Είγε Ετελεύτα

 44. Εικών εικοσιτριετούς νέου καμωμένη από φίλον του ομήλικα, ερασιτέχνην

 45. Εις Ιταλικήν παραλίαν

 46. Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας

 47. Εις το επίνειον

 48. Εκόμισα εις την Τέχνη

 49. Ελεγεία των Λουλουδιών

 50. Έμπορος Αλεξανδρεύς

 51. Ένας Θεός των

 52. Εν απογνώσει

 53. Εν δήμω της Μικράς Ασίας

 54. Εν εσπέρα

 55. Εν μεγάλη Ελληνική αποικία, 200 π.Χ.

 56. Εν πόλει της Οσροηνής

 57. Εν πορεία προς την Σινώπην

 58. Εν Σπάρτη

 59. Εν τη οδώ

 60. Εν τω Κοιμητηρίω

 61. Εν Τω Μηνί Αθύρ

 62. Ένας γέρος

 63. Ένας Έρως

 64. Ένας νέος, της Τέχνης του Λόγου - στο 24ον έτος του

 65. Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος

 66. Επάνοδος από την Ελλάδα

 67. Επέστρεφε

 68. Επήγα

 69. Επιθυμίες

 70. Επιτάφιον

 71. Επιτύμβιον Αντιόχου, βασιλέως Κομμαγηνής

 72. Έρωτος Άκουσμα

 73. Έτσι

 74. Έτσι πολύ ατένισα

 75. Εύνοια του Αλεξάνδρου Βάλα

 76. Ευρίωνος τάφος

 77. Ζωγραφισμένα

 78. Η αρρώστια του Κλείτου

 79. Η Αρχαία Τραγωδία

 80. Η Αρχή των

 81. Η διορία του Νέρωνος

 82. Η Δόξα των Πτολεμαίων

 83. Ηδονή

 84. Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου

 85. Η Επέμβασις των Θεών

 86. Η Κηδεία του Σαρπηδόνος

 87. Η Κόρη του Μενκερά

 88. Η Μάχη της Μαγνησίας

 89. Η Ναυμαχία

 90. Η πόλις  Απαγγέλλει η ηθοποιός Αντέλα Μέρμηγκα

 91. Η προθήκη του καπνοπωλείου

 92. Η Σατραπεία  Απαγγέλλει η ηθοποιός Αντέλα Μέρμηγκα

 93. Η Συνοδεία του Διονύσου

 94. Η Τράπεζα του Μέλλοντος

 95. Η Υποψία

 96. Η Ψήφος της Αθηνάς

 97. Η ψυχές των γερόντων

 98. Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης

 99. Ήλθε για να διαβάσει –

 100. Ηρώδης Αττικός

 101. Θάλασσα του πρωϊού

 102. Θεατής Δυσαρεστημένος

 103. Θέατρον της Σιδώνος (400 μ.Χ.)

 104. Θεόφιλος Παλαιολόγος

 105. Θερμοπύλες

 106. Θυμήσου, σώμα...

 107. Ιασή Τάφος

 108. Ιγνατίου τάφος

 109. Ιερεύς του Σεραπίου

 110. Ιθάκη

 111. Ίμενος

 112. Ινδική Εικών

 113. Ιωνικόν

 114. Καισαρίων

 115. Καλός και Κακός Καιρός

 116. Κάτω απ' το σπίτι

 117. Κατά τες συνταγές αρχαίων Ελληνοσύρων μάγων

 118. Κεριά

 119. Κι ακούμπησα και πλάγιασα στες κλίνες των

 120. Κίμων Λεάρχου, 22 ετών, σπουδαστής Ελληνικών γραμμάτων (εν Κυρήνη)

 121. Κρυμμένα

 122. Κτίσται

 123. Κυανοί Οφθαλμοί

 124. Λαγίδου Φιλοξενία

 125. Λάνη τάφος

 126. Λήθη

 127. Λόγος και Σιγή

 128. Λοεγκρίν

 129. Λυσίου γραμματικού τάφος

 130. Μακρυά

 131. Μανουήλ Κομνηνός

 132. Μάρτιαι Ειδοί

 133. Μεγάλη Εορτή στου Σωσιβίου

 134. Μεγάλη συνοδεία εξ ιερέων και λαϊκών

 135. Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου• ποιητού εν Κομμαγηνή• 595 μ.Χ.

 136. Μέρες του 1896

 137. Μέρες του 1901

 138. Μέρες του 1903

 139. Μέρες του 1908

 140. Μέρες του 1909, '10, και '11

 141. Μέσα στα καπηλειά

 142. Μια νύχτα

 143. Μισή Ώρα

 144. Μνήμη

 145. Μονοτονία

 146. Μύρης• Αλεξάνδρεια του 340 μ.Χ.

 147. Να μείνει

 148. Νέοι της Σιδώνος (400 μ.Χ.)

 149. Νόησις

 150. Νομίσματα

 151. Ο Βασιλεύς Δημήτριος

 152. Ο Βασιλεύς Κλαύδιος

 153. Ο Βεϊζαδές προς την Ερωμένην του

 154. Ο Γεννάρης του 1904

 155. Ο Δαρείος

 156. Ο Δεκέμβρης του 1903

 157. Ο Δεμένος Ώμος

 158. Ο Δημάρατος

 159. Ο ήλιος του απογεύματος

 160. Ο Θάνατος του Αυτοκράτορος Τακίτου

 161. Ο Θεόδοτος

 162. Ο Ιουλιανός εν Νικομηδεία

 163. Ο Ιουλιανός εν τοις Μυστηρίοις

 164. Ο Ιουλιανός και οι Αντιοχείς

 165. Ο Ιουλιανός, ορών ολιγωρίαν

 166. Ο Ιωάννης Καντακουζηνός υπερισχύει

 167. Ο καθρέπτης στην είσοδο

 168. Ο Οιδίπους

 169. Ο Οράτιος εν Αθήναις

 170. Ο Ποιητής και η Μούσα

 171. Ο Σεπτέμβρης του 1903

 172. Οι Εχθροί

 173. Οι Μιμίαμβοι του Ηρώδου

 174. Οι Ταραντίνοι Διασκεδάζουν

 175. Οι Τέσσαρες Τοίχοι της Κάμαράς μου

 176. Ομνύει

 177. Όποιος Απέτυχε

 178. Οροφέρνης

 179. Όσο μπορείς Απαγγέλλει η ηθοποιός Αντέλα Μέρμηγκα

 180. Όταν διεγείρονται

 181. Όταν ο Φύλαξ είδε το Φως

 182. Όταν, φίλοι μου, αγαπούσα...

 183. Ουκ έγνως

 184. Ούτος Εκείνος

 185. Παλαιόθεν Ελληνίς

 186. Πάρθεν

 187. Πελασγική Εικών

 188. Πέρασμα

 189. Περιμένοντας τους Βαρβάρους

 190. Πλησίον Παραθύρου Ανοικτού

 191. Πολύ σπανίως

 192. Πολυέλαιος

 193. Ποσειδωνιάται

 194. Πρέσβεις απ' την Αλεξάνδρεια

 195. Πριάμου Νυκτοπορία

 196. Πριν τους αλλάξει ο Χρόνος

 197. Προς τας Κυρίας

 198. Προς τον Αντίοχον Επιφανή

 199. Πρόσθεσις

 200. Ρωτούσε για την ποιότητα

 201. Σ' ένα βιβλίο παλιό-

 202. Σαλώμη

 203. Σαμ ελ Νεσίμ

 204. Σοφιστής απερχόμενος εκ Συρίας

 205. Σοφοί δε προσιόντων

 206. Σπίτι με Κήπον

 207. Στα 200 π.Χ.

 208. Σταις Σκάλαις

 209. Στην εκκλησία

 210. Στο Θέατρο

 211. Στο πληκτικό χωριό

 212. Στο Σπίτι της Ψυχής

 213. Στον ίδιο χώρο

 214. Στου καφενείου την είσοδο

 215. Στρατηγού Θάνατος

 216. Σύγχυσις

 217. Συμεών

 218. Τα άλογα του Αχιλλέως

 219. Τα βήματα

 220. Τα Βήματα των Ευμενίδων

 221. Τα δ' άλλα εν Άδου τοις κάτω μυθήσομαι

 222. Τα Δάκρυα των Αδελφών του Φαέθοντος

 223. Τα επικίνδυνα

 224. Τα παράθυρα

 225. Τείχη  Απαγγέλλει η ηθοποιός Αντέλα Μέρμηγκα

 226. Τελειωμένα

 227. Τέμεθος, Αντιοχεύς• 400 μ.Χ.

 228. Τεχνητά Άνθη

 229. Τεχνουργός Κρατήρων

 230. Τιμόλαος ο Συρακούσιος

 231. Το 25ον έτος του βίου του

 232. Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια

 233. Το διπλανό τραπέζι

 234. Το Καλαμάρι

 235. Το Μετέπειτα

 236. Το Νιχώρι

 237. Το Πιόνι

 238. Το πρώτο σκαλί

 239. Το Τέλος του Αντωνίου

 240. Του μαγαζιού

 241. Του Πλοίου

 242. Τρόμος

 243. Τρώες

 244. Τυανεύς Γλύπτης

 245. Των Εβραίων (50 μ.Χ.)

 246. Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες

 247. Φιλέλλην

 248. Φυγάδες

 249. Φωναί Γλυκείαι

 250. Φωνές

 251. Φωνή απ' την Θάλασσα

 252. Χαλδαϊκή Εικών

 253. Ωδή και Ελεγεία των Οδών

 254. Ώραι Μελαγχολίας

 255. Ωραία λουλούδια και άσπρα ως ταίριαζαν πολύ

 

 

 

 
      αριθμός επισκεπτών